Kund berättar


Förenkla avstängning av de större PE-rören Klämverk_avstäng_större PE-rören

- Arbetet gick både snabbare och enklare än väntat och driftstöringarna kunde undvikas helt, säger Göran Kilegård, arbetsledare på Nynäshamns kommun.


Kojapo säkrar 500 arbetsställen hos Stockholm Vatten Fallskydd

När Stockholm Vatten beslutade om att säkra samtliga sju avlopps- och vattenreningsverk var det våra fallexperter som fick förtroendet att genomföra hela projektet.


Och plötsligt gick rörläggningen 10 gånger snabbare rörkopplingarbete

Marknadens säkraste rörkopplingssystem, godkänd för koppling av gas- och vattenledningarMed Kojapos metod för koppling av PE-rör, kan du utföra byggnationer och reparationer av gas och vattenledningar upp till 10 gånger snabbare än med nuvarande metoder.


Pipemaster heter rörkapen som lovordas av Uppsala kommuns VA-team. rörkap i grop

Bättre arbetsmiljö, raka rörändar, lättare lyft och snabbare rörkapningar är bara några av fördelarna med Kojapos självgående rörkap.- Ja, vi har arbetat med Pipemaster under ett år nu och verktyget har definitivt levt upp till våra förväntningar när det gäller att förenkla vårt arbete. Det säger Kenneth Lindberg som är arbetsledare i Uppsala kommuns VA-team.


Tusen goda skäl för Linjära Spontsystem i schaktarbeten Tusen goda skäl att använda linjära spontsystem i schaktarbeten

Viktigaste skälet till att vi använder Linjära Spontsystem i våra schaktarbeten, är att skapa en trygg och säker arbetsplats för våra medarbetare, säger Daniel Herrmansson på Västkustens Mark och Asfalt AB. Men Spontsystemet ger många andra och ibland helt oväntade effekter och konkurrensfördelar.