Tusen goda skäl för Linjära Spontsystem i schaktarbeten

Tusen goda skäl att använda linjära spontsystem i schaktarbeten

Det finns tusen goda skäl att använda Linjära Spontsystem i schaktarbeten. Men det viktigaste skälet är att skapa en trygg och säker arbetsplats för våra medarbetare, säger Daniel Herrmansson på Västkustens Mark och Asfalt AB. Men Spontsystemet ger många andra och ibland helt oväntade effekter och konkurrensfördelar.

 – Ingen, vare sig på vår eller någon annans arbetsplats, ska behöva riskera att begravas eller skadas av rasande schaktmassa när de utför sitt jobb i schakter. Säkerhetssystem finns, det är enkelt att använda och det finns inga ursäkter att inte trygga arbetsmiljön i våra schaktgravar, fortsätter Daniel.

Identifierar nya nyttor med linjära spontsystem

daniel_hermansson2Det som vid första anblicken ser ut som en kostnad är i själva verket en vinnande investering, både i en trygg och säker arbetsplats och i ett kostnadseffektivt och miljövänligare arbetssätt, menar Daniel.

– Under våra arbeten upptäcker vi ständigt nya stora nyttor och möjligheter med Kojapos linjära spontsystem. Det handlar helt enkelt om att se helhetsbilden. Användningen av systemen har gjort oss konkurrenskraftigare då vårt arbete förkortas, effektiviseras och kostar mindre. Det betydligt färre lastbilstransporterna innebär även en markant reducering av Co2 utsläpp, vilket våra kunder som ofta är kommuner uppskattar.

Sparar tusentals lastbilstransporter, timmar och tippavgifter

Just nu arbetar vi i ett projekt i där vi anlägger Gamla Kronvägen från Skultorpsmotet, vid E20 utanför Göteborg, in till närliggande Partille centrum. I samband med detta ska en gammal stamledning, renoveras och byggas ut för att serva den nya multiarenan Bohallen och de kringliggande bostäderna som just nu byggs respektive projekteras.

Denna stamledningsrenovering innebär att vi ska schakta totalt 420 löpmeter med ett djup på 4,20 och en bredd på cirka 3 meter. Med det linjära spontsystemet blir bredden på schaktgraven endast 3, 2 meter bred.

Utan spontsystem däremot, skulle bredden på samma schaktgrav vara totalt 9 meter inklusive den föreskrivna släntningen. Det skulle innebära en enorm mängd schaktmassa att hantera. Vi skulle då behöva upp till ettusen lastbilstransporter för att forsla bort schaktmaterialet, återvända till arbetsplatsen och lasta nytt.

Så varje insparad lastbilstransport är en viktig reducering av både maskin- och mantimmar, då varje lastning tar ungefär en och en halv timme att utföra, inklusive transport, tippning och återtransport för ny lastning. Att använda spontsystem i schaktarbeten i den här storleken innebär även kraftigt minskade co2-utsläpp.

Smalare schaktgravar förbättrar logistiken på arbetsplatsen

Att inte behöva slänta, betyder att vi har större ytor att röra oss på, på arbetsplatsen och kan planera annorlunda. Mindre massor att hantera, innebär färre maskin- och mantimmar, färre maskiner i rörelse på arbetsplatsen och på vägarna. Logistiken fungerar med andra ord mycket bättre och effektiviteten mycket högre på arbetsområdet.

Enkelheten med linjära spontsystem överträffar vida förväntningarna

Vi har testat andra metoder för att säkra arbetsplatser, bland annat genom att sponta på konventionellt vis. Men konventionell spontning är inte på långa vägar lika flexibelt och snabb jobbat som linjära spontsystem. Metoden innebär att du måste sponta längre sträckor vid samma tillfälle för att kostnaderna inte ska skena iväg. Med de linjära spontsystemen behöver vi endast hantera två kassetter som inte mäter mer än 4, 20 meter styck. De flyttas med i framdriften allteftersom rörarbetet skrider framåt och schakten fylls igen. Schaktgraven är aldrig öppen mer än 8-9 löpmeter. Och det underlättar mycket i logistiken på arbetsplatsen.

Det finns med andra ord många fördelar med linjära spontsystemen, – Ekonomiska, miljömässiga, säkerhetsmässiga, logistiska, totalt ger det en stor vinst. Jag förstår inte att inte fler använder linjära spontsystem avslutar Daniel.

Vill du bli kontaktad angående Linjära Spontsystem?