Spont, aluminiumspont, lättviktsspont

Aluminiumspont - kanske marknadens lättaste spont, Kojapo

Aluminiumspont - kanske marknadens lättaste spont, Kojapo

Denna marknadens kanske lättaste spont kan användas i djup ner till tre meter. Den är enkel att hantera. Används vid arbeten med serviser eller på kyrkogårdar. Förutom att förstärka arbetsplatsen minskar du hanteringen av schaktmassor vilket leder till mindre jobb med att återställa schakten och intilliggande häckar, rabatter, staket och grindstolpar.

Spont, aluminiumspont, lättviktsspont används som rasskydd och markförstärkning vid schaktarbete ner till tre meters djup. Aluminiumspontär är en lättviktsspont som kan hanteras utan grävmaskin och kan i de flesta fall hanteras manuellt av två man.

Spont, aluminiumspont, lättviktsspont – på kyrkogårdar och vid servisarbeten

Aluminiumspont rekommenderas vid schaktarbeten vid användning av spontplank där det förekommer mycket serviser och stickledningar. Bra komplettering till  KS 100 spont. Aluminiumsponte är mycket lämplig vid grävarbeten  på kyrkogårdar.

Spontsystem, spont, stödkonstruktioner, rasskydd vid schaktarbeten ska användas om rasrisk inte kan uteslutas. Alternativt får schakten utföras med släntlutning.

I båda fallen ska säkerheten mot ras med mera vara betryggande. Till exempel fordonstrafik ska hållas på avstånd från schaktgropen. Förebyggande åtgärder ska vidtas så att till exempel maskiner för schaktning inte faller ned i gropen.

Aluminium Spont
Spontlängd0,91 m - 3,00 m
Höjd på grundenhet0,50-2 m
Vikt29-208 kg

Vill du bli kontaktad angående denna produkt (Spont, aluminiumspont, lättviktsspont) av en specialist?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Företag *

Please leave this field empty.

Ditt namn*

Din epost*

Ditt telefonnummer *

Eventuellt meddelande


Obs! Detta är endast en intresseamälan, du förbinder dig inte till något köp.