Låt oss ta hand om dina spol- och brandposter

Låt oss ta hand om dina spol- och brandposter. Vi hjälper dig att säkra funktionaliteten och förlänga livslängden på dina brandposter. Målet är att minimera totalkostnaderna för underhållet av kommunens spol- och brandposter. Ytterst handlar det om att säkerställa kommunens, industrins och räddningstjänstens tillgång till vatten för akuta och kontinuerliga behov – till lägsta möjliga insats.

Låt oss ta hand om dina spol- och brandposter.

Så här går det till:

1. Översiktsmöte

Vi startar med ett besök hos dig där vi sammanställer fakta om dina brandposter, vilka brandpostfabrikat som är installerade, om de är renoveringsbara utan att gräva, i vilka typer av områden de är placerade och vilka kapacitetskrav som är ställda.

2. Preliminär status och renoveringsbehov

Vi väljer ut ett avgränsat antal brandposter på utvald/prioriterad plats som testspolas och provtrycks. Utifrån spolningarna gör vi en bedömning av brandpostens status och eventuellt renoveringsbehov.

3. Åtgärder – preliminär offert

Vid identifierade brister föreslår vi att brandposten ”öppnas”, felsöks live, repareras, uppgraderas och dokumenteras. Innan åtgärder presenterar vi åtgärdsförslag i offertform med en bedömning av tids- och materialåtgång.

4. Genomförande av renovering

Efter renovering sammanställs och faktureras enligt faktisk tids- och materialåtgång. Renovering bedöms att i de flesta fall kunna genomföras utan att grävarbeten behövs, vilket innebär att du sparar upp emot 50 000,- per genomförd renovering.

Bygg din brandpost i tre steg

Med några kryss bygger du själv ihop din brandpost som passar ditt VA-nätverk.
Läs mer

Grävfria renoveringar

Du kan spara upp till 50 000,- per renoveringstillfälle. Betydligt mindre arbete och minimalt hinder.
Läs mer