Monteringsanvisning rörkoppling Kojapo Funke VPC för DN 100-270 mm

Monteringsanvisning rörkoppling Kojapo Funke VPC för DN 100-270 mm

Monteringsanvisning rörkoppling Kojapo Funke VPC för DN 100-270 mm

Din rörkoppling består av:

  • En reducerbar tätningshylsa av gummi (EPDM).
  • En kraftfördelande montagebur i röd polykarbonplast gör kopplingen och storleksanpassningen (reduceringen) korrekt, säker och centrerad.
  • Rostfria spännband på respektive ände som fördelar appliceringskraften jämnt och kraftfullt runt om respektive rörändes diameter.
  • Monteringssats: hylsnyckel (8 mm) med ett T-grepp/momentnyckel med hylsa.

Se monteringsvideo:

Hitta din rörkoppling i produktkatalogen DN 100-270

Montering bild för bild:

1. Mät de yttre diametrarna hos båda rören som ska anslutas. Välj koppling med arbetsområde som passar måtten.

2. Arbetsområdet för rörkopplingen visas på etiketten.

3. Mät insättningsdjupet på insidan av rörkopplingen fram till den centrerade utskjutande läppen inuti tätningshylsan.

4. Markera det uppmätta djupmåttet på det större röret.

5. När ytterdiameter har bestämts på de två rören som skall anslutas ska rörkopplingen träs på röret med den större rördiametern genom rotering. Vid behov kan du applicera det medföljande smörjmedlet tunt på röränden.

6. Skjut in rörkopplingen över röränden på det större röret fram till din markering.

7. Se till att skruvarna på kopplingen är vända uppåt .

8. Ett litet mellanrum är att rekommendera för att säkerställa kapacitet för vinkelavböjning och expansion.

9. När rörkopplingen har monterats, skruva åt spännhylsan på det större röret till 17 Nm. Om möjligt, kontrollera momentvärdet med en momentnyckel.

10. Dra åt den motsatta sidan till samma momentvärde.

11. Vi rekommenderar användning av en hylsnyckel med ett T-grepp.

12. Vid frekvent användning rekommenderar vi en utbytbar spärrnyckel med moment och en uppsättning av utbytbara hylsor.