Spontsystem

Hyr spontsystem hos Kojapo

  • Spontsystem whiteboard Öka din vinst, din konkurrenskraft och säkerheten i dina schaktningsarbeten.
  • Utför ditt grävarbete utan att stänga av hela gatan
  • Minimera hanteringen av schaktmassan
  • Undvik onödiga kostnader för att återställa grävplatsen
  • Säkerheten, det goda ryktet samt de trygga och fokuserade medarbetarna får du på köpet.

Schaktarbeten som ska utföras på gator, torg eller andra platser som ligger på en rullstensås innebär att schaktgroparna kräver stora släntningar för att arbetet ska kunna utföras överhuvudtaget. Ofta är rasrisken stor, vilket försvårar arbetet och gör arbetet riskfyllt för dina medarbetare.

Onödiga kostnader och hinder i ditt schaktarbete?

Ju mer släntning som krävs, desto mer massor måste du ta hand om, vilket innebär en hel del onödiga kostnader för arbetet.

Stora schaktgropar orsakar även onödiga hinder för gående, för trafiken och för dina egna maskiner. Kostnaderna för det material och det arbete som krävs för att återställa platsen påverkas givetvis också av schaktgropens storlek.

Gräv mindre, arbeta säkrare och spara pengar med vårt spontsystem

Oberoende av vilken jordtyp, på vilken plats och vilket väder du arbetar i, uppnår du alltid flera fördelar genom att använda spontsystemet från Kojapo.

Kontakta oss redan idag och låt oss dela med oss av våra erfarenheter och vår kunskap.

Se räkneexempel:
Villagata »
Bussgata »