Reparationsmuffar

reparationsmuffarVinter och kyla brukar betyda rörelser och förändringar i marken och fler läckage i våra vatten- och avloppsledningar

I den här avdelningen finner du ett brett sortiment av reparationsmuffar framtagna både för att effektivisera monteringen av muffen och för att säkra drickkvaliteten på vattnet som kommer i kontakt med muffen.

Säkert material för att hantera livsmedel

Vårt mål är att minimera riskerna att dricksvattnet smittas av bakterier. Därför strävar vi efter att tillhandahålla reparationsmuffar med tätningsmaterial som är godkända för att hantera livsmedel och som motverkar bakterietillväxten.

Du kan även anlita oss som din leverantör eller underleverantör av tjänster, system, komponenter och produkter.