Rörkopplingar

presskopplingHeltäckande sortiment för tillfälliga och permanenta avstängningar    

I Sverige har vi 500 000 km ledningsnät för att distribuera vatten och avlopp. Ledningsverket måste kontinuerligt underhållas, utvecklas och repareras.  Materialet på ledningarna varierar och teknikerna för rörarbeten skiftar därefter. I alla arbeten uppstår behov av schaktningsarbeten med tillhörande maskiner och personal.

Med rätt utrustning och verktyg kan insatserna och därmed kostnader för arbetet minskas. Ju snabbare och säkrare ett kopplingsarbete kan utföras desto mer tid och resurser kan sparas.  Kvaliteten på arbetet säkerställer att kopplingar håller och att vattenkvaliteten är den rätta.

Den här delen handlar om olika tekniker för att koppla rör beroende på vilken situation, vilket material eller andra krav som rörkopplingarna ställer.