Brandposter under mark

Brandposter under mark på strategiska platser i kommunen är avgörande för snabb tillgång till vatten för att därmed säkra viktiga kommunala funktioner, för att medborgarnas säkerhet och för att kunna skydda privata och kommunala industrianläggningar.

  • Brandposter under mark erbjuder snabbt och enkelt släckvatten på strategiska platser, vilket ökar möjligheterna att klara akuta incidenter i hamnar, industrianläggningar, centrala tätbebyggda platser och tätorter.
  • Brandposter under mark förenklar regelbundna spolningar av vattenledningar, vilket säkrar hygienen och kvaliteten på kommunens dricksvatten.
  • En optimerad spol-/brandposttäthet innebär större möjligheter att förebygga hygienrisker i kommunens dricksvattenledningar
  • Med en brandpost under mark, väl placerad underlättar du en effektiv och säker renspolning av nätet efter läckage.

Kojapo erbjuder brandposter under mark som håller 100 år med bästa totalekonomi.

I samarbete med anrika Rödhammarbolagen erbjuder vi ett komplett, flexibelt och robust system för renoveringsbara spol- och brandposter i mark, inklusive tillbehör och kringutrustning.

Vårt engagemang sträcker sig från etableringar av nya anläggningar till uppgradering, renovering och underhåll av befintliga. Med rätt kvalitet och rätt åtgärder är vårt mål att skapa bästa möjliga totalekonomi under brandpostens hela livscykel.

Med Kojapos spol- och brandpostsystem kan du sköta underhåll och renoveringar med mycket små, enkla och snabba insatser. Brandpostsystemet innebär enklare skötsel och renoveringar då de inte behöver grävas upp.

Fler brandposter under mark på strategiska platser utan att öka driftskostnaderna nämnvärt

Du kan med andra ord satsa på fler brandposter och ökad tillgång på vatten på strategiska platser i din kommun, säkra kvaliteten på dricksvattnet och öka beredskapen och skyddet av viktiga industrianläggningar utan att öka kostnaderna för drift och skötsel av brandposterna. Läs mer om ”Grävfria renoveringar av brandposter under mark”

 Kojapo kan hjälpa dig med dina brandposter på flera sätt:

  1. Tre steg till rätt brandpostlösning – beställning/förfrågan
    ”Bygg ihop din brandpost i tre steg” Steg 1: du väljer huvudkomponent och kompletterar enligt de valmöjligheter du har på steg 1. Steg 2: Du väljer anslutningskoppling mot VA-nätet. Steg 3: Du väljer koppling till brandpostens utlopp ovan mark. Kryssa i dina val. Sänd din förfrågan. Du får svar inom 24 timmar. Gå till beställningssidan.
  2. Skötsel och renovering
    Vilket passar dig bäst? En halv dags utbildning är allt som behövs för att själv sköta och renovera dina brandposter som inköpta hos Kojapo. Du kan även välja att låta oss ta hand om dina spol- och brandposter. Här bokar du ett samtal med oss.
Inlägg i kategori: