Kojapo säkrar 500 arbetsställen hos Stockholm Vatten

När Stockholm Vatten beslutade om att säkra samtliga sju avlopps- och vattenreningsverk var det våra fallexperter som fick förtroendet att genomföra hela projektet.

Som totalentreprenör analyserade, levererade och installerade Kojapo under en tvåårsperiod ett helt skräddarsytt system för fallskydd och evakuering på ca 500 arbetsställen där stegar och ställningar används dagligen.

Under våren slutför vi projektet som innebär att Stockholm Vatten säkrat upp alla sina anläggningar enligt arbetsmiljölagen. Och sannolikt har Stockholm Vatten satt en ny säkerhetsnorm för vatten- och avloppsverken i Sverige.

Inlägg i kategori: