Och plötsligt gick rörläggningen 10 gånger snabbare

Marknadens säkraste rörkopplingssystem, godkänd för koppling av gas- och vattenledningar

Med Kojapos metod för koppling av PE-rör, kan du utföra byggnationer och reparationer av gas och vattenledningar upp till 10 gånger snabbare än med nuvarande metoder. Och kopplingen som hittills varit ledningens svaga punkt blir nu flera gånger starkare än själva ledningen.

Så här använder du hydrauliska rörkopplingar

  • Systemet består av en rörkopplingssats och en portabel hydraulpump som inte är större än en brandsläckare. Den ersätter din nuvarande tunga och arbetskrävande utrustning i dina flesta rörläggningsarbeten.
  • Genomför rörläggningen med högsta kvalitet och säkerhet även då vatten rinner i röret. Regn, snö eller extrema temperaturer är inte längre något hinder för att utföra ditt rörarbete.
  • Väntetiderna är helt bortrationaliserade eftersom de svetsskarvar som tidigare behövde svalna inte längre existerar.
  • För dig som genomför arbetet krävs inga förberedelser och nästan ingen rengöring. Sneda kapningar är heller inget hinder.
  • Rörkopplingar för alla typer av arbeten T-rör, böjar, raka kopplingar , reparation av rör, flänsanslutning, reducering respektive ökning av rördimension.
  • Inga svetsutrustningar, elverk eller förlängningskablar att släpa runt, inga packningar att hålla koll på, inga svetsskarvar som ska svalna.

Kan liknas vid en blodtrycksmanschett, säger Kjell Rydegård på Stockholm Vatten

Kojapos rörkopplingsteknik kan liknas vid en blodtrycksmanschett. Den består av en inre stödhylsa och en yttre presshylsa. (Den blåa delen som sitter emellan är själva röret). Se bilden ovan.

Det är i den yttre presshylsan själva tekniken sitter. Den består av stålrör som inuti sig har ett kopparrör fastlött.

När rapsoljan pressas in genom nippeln, (mitten ovanpå den yttre presshylsan) fylls utrymmet mellan stål- och kopparröret ut av oljan. Kopparn trycks då inåt och pressar PE-röret in i mönstret på den invändiga stödhylsan.

  • Rörkopplingssystem
  • 10 ggr snabbare
  • 26 ggr starkare än röret

När oljan pressas in mellan stålröret och kopparröret, med ett tryck på 260 bar, uppstår en rörelse i kopparmaterialet. Denna rörelse härdar kopparn, vilket innebär att den stannar kvar i sitt klämmande läge, med ett tryck som motsvarar 260 bar. Resultatet blir en absolut tät och dragsäker koppling.

Efter att kopparn härdat i sitt klämmande läge, fyller oljan inte längre någon funktion, varför trycket släpps efter att monteringen är färdig.

Inlägg i kategori: