Så här fungerar Kojapos hydrauliska rörkoppling

Kojapos rörkopplingsteknik kan liknas vid en blodtrycksmanschett. Den består av en inre stödhylsa och en yttre presshylsa. (Den blåa delen som sitter emellan är själva röret). Se bilden ovan. Det är i den yttre presshylsan själva tekniken sitter. Den består av stålrör som inuti sig har ett kopparrör fastlött.

Titta närmare på våra olika varianter. Vi har lösningar för de flesta arbeten. Enkelt och smidigt

Allt du behöver:

När rapsoljan pressas in genom nippeln, (mitten ovanpå den yttre presshylsan) fylls utrymmet mellan stål- och kopparröret ut av oljan. Kopparn trycks då inåt och press. Efter att kopparn härdat i sitt klämmande läge, fyller oljan inte längre någon funktion, varför trycket släpps efter att monteringen är färdig PE-röret in i mönstret på den invändiga stödhylsan. När oljan pressas in mellan stålröret och kopparröret, med ett tryck på 260 bar, uppstår en rörelse i kopparmaterialet. Denna rörelse härdar kopparn, vilket innebär att den stannar kvar i sitt klämmande läge, med ett tryck som motsvarar 260 bar. Resultatet blir en absolut tät och dragsäker koppling.

Markeringstabell
Rördiameter ”x” mm
63 39
90 47
110 55
125 64
160 70
180 80

 

Steg för steg

Inspektera rörändarna på rören som skall kopplas ihop. Ta bort eventuella kaprester eller kanter och kontrollera att rörändarna är någorlunda rakt kapade.

Steg2

Steg 2: Se till att hylsan är i linje med markeringen

Använd markeringsguiden och en märkpenna för att markera den aktuella dimensionen ”x” (se tabell) från rörändarna.

Sätt in stödhylsan i ändan av röret, se till att rörändan går emot falsen på stödhylsan. Dra på tryckhylsan på det rör där stödhylsan är monterad. Se till att hylsan är tillräckligt långt in på röret, så att stödhylsan är synlig. Passa in det andra röret på stödhylsan, se till att båda rörändarna ligger an mot falsen på stödhylsan. Dra tryckhylsan över kopplingsstället så att markeringarna på de båda rören blir synliga på var sida om tryckhylsan. Detta indikerar att rörändarna fortfarande ligger an mot falsen på stödhylsan och att presshylsan är rätt centrerad över kopplingsstället.

Steg 3

Se till att markeringarna är synliga i linje med hylsan

Kopplingen är nu klar att trycksättas med hydraulpumpen
Trycksättning av hydraulisk koppling

En kalibrerad hydraulisk pump (förinställd säkerhetsventil) användas för trycksättning av Kojapo hyrdraulkopplingar. Pumpen fylls med biologiskt nedbrytbar rapsolja.

Sätt slangen från pumpen på nippeln till tryckhylsan. Notera att anslutningsnippeln skall dras på över nippeln på tryckhylsan. Pumpa med mjuka och jämna tag, kontrollera tryckmätaren på pumpen, vid 260 bars tryck löser en förinställd ventil ut, pumphandtaget tappar motståndet. Detta indikerar att rätt fyllnadstryck har uppnåtts.

Vänta i 10 sekunder och upprepa pumpningen till dess att pumpen löser ut igen. Tryckmätaren skall nu visa ett ”fast” tryck på cirka 260 bar. Kopplingen är nu trycksatt.
Kopplingen måste vara trycklös när slangen kopplas bort. Detta sker genom att den manuella tryckventilens handtag dras upp, vänta i 2 sekunder, kontrollera att tryckmätaren står på noll, koppla bort slangen. Kontrollera att markeringarna på röret fortfarande är i linje med kopplingen.

Anslutningen är nu färdig.

Varning!

Kopplingen kan göras trycklös genom att nippeln på tryckhylsan skruvas av. Detta kan förorsaka ett kort ”sprut” av vätska.

Använd skyddsglasögon
Om nippeln på kopplingen av någon anledning måste tas bort, skall kopplingen först göras trycklös genom att använda den manuella tryckutlösningsventilen på pumpen.

Inlägg i kategori: