Spontsystem förebygger risk att begravas i rasande schaktmassor

Ingen medarbetare ska behöva riskera att begravas eller skadas av rasande schaktmassor när de utför sina jobb, säger Daniel Herrmansson, platschef på Västkustens Mark och Asfalt AB och kund till Kojapo. – Säkerhetssystem i form av linjära spontsystem finns och är enkel att använda.

Dessutom ger de både stora och många oväntade miljö- och konkurrensfördelar. Det som vid en första anblick ser ut som en kostnad är i själva verket en vinnande investering, både i en tryggare och säkrare arbetsplats och i ett miljövänligare arbetssätt, menar Daniel. – Och vi upplever ständigt nya affärsmässiga nyttor och möjligheter med Kojapos Linjära Spontsystem.

Tusentals lastbilstransporter har rationaliserats bort

Just nu arbetar vi i ett projekt i där vi anlägger Gamla Kronvägen från Skultorpsmotet, vid E20 utanför Göteborg, in till närliggande Partille centrum. I samband med detta ska en gammal stamledning, renoveras och byggas ut för att serva den nya multiarenan Bohallen och de kringliggande bostäderna som just nu byggs respektive projekteras.

Denna stamledningsrenovering innebär att vi ska schakta totalt 420 löpmeter med ett djup på 4,20 och en bredd på cirka 3 meter. Med det linjära spontsystemet blir bredden på schaktgraven endast 3, 2 meter bred.

Utan spontsystem däremot, skulle bredden på samma schaktgrav vara totalt 9 meter inklusive den föreskrivna släntningen. Det skulle innebära en enorm mängd schaktmassa att hantera. Vi skulle då behöva upp till ettusen lastbilstransporter för att forsla bort schaktmaterialet, återvända till arbetsplatsen och lasta nytt, menar Daniel.

Så varje insparad lastbilstransport är en viktig reducering av både maskin- och mantimmar, eftersom varje lastning tar ungefär en och en halv timme att utföra, inklusive transport, tippning och återtransport för ny lastning.  Det minskade antalet transporter innebär även kraftigt minskade co2-utsläpp.

Enkelt att vara klimatsmart, effektiv och ansvarstagande på samma gång

Med de linjära spontsystemen behöver vi bara hantera två moduler på arbetsplatsen. De mäter inte mer än 4,2 meter styck och flyttas enkelt med i framdriften, allteftersom rörarbetet skrider framåt och schakten återfylls. Schaktgraven aldrig är öppen mer än 8-9 meter, vilket underlättar logistiken och säkerheten på arbetsplatsen. Det finns med andra ord många fördelar med linjära spontsystemen avslutar Daniel, – Ekonomiska, miljömässiga, säkerhetsmässiga och logistiska. Som helhet är det linjära spontsystemet helt enkelt en genial investering, avslutar Daniel.

För ytterligare information, kontakta Kojapo

Seth Lundgren, VD

seth.lundgren@kojapo.se    08-447 43 41

 

Besök oss gärna på “Schaktdagarna 2015”  en konferens om Säkerhet, effektivitet och ekonomi i samband med schaktarbeten.

3 februari: Malmö: Quality Hotel Konserthuset, Amiralsgatan 19
4 februari: Göteborg
: Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén
5 februari: Umeå
: Umeå Folkets Hus, Vasaplan

 

Inlägg i kategori: